Společně k lepšímu porodnictví


Liga lidských práv dlouhodobě usiluje o zlepšení českého porodnictví. S tímto cílem jsme vytvořili i tento projekt. Díky němu pomůžeme obětem nedobrovolných sterilizací, obětem porodnického násilí a budeme také vzdělávat studenty a zdravotníky. Na projektu spolupracujeme s organizací Vzájemné soužití a je realizován od začátku listopadu 2021 do konce listopadu 2023.

Aktivity a výstupy

Centrum pro oběti nedobrovolných sterilizací

V Ostravě vznikne centrum pro oběti nedobrovolných sterilizací, ve kterém povede pětičlenný tým Elena Gorolová. Sama patří mezi oběti a současně stojí mnoho let v čele spolku bojujícího za spravedlnost. Odškodnění se oběti dočkají až po dlouhých 18 letech boje. V centru budeme pomáhat obětem s žádostí o odškodnění a podklady pro tuto žádost.

Leták ke stažení – Jak si požádat o odškodnění za nedobrovolnou sterlilizaci


Centrum pro obětí porodnického násilí

Druhé centrum bude sloužit obětem současného porodnického násilí a vznikne v Brně. Ženám pomůžeme v případě porušení jejich práv v těhotenství, porodu nebo v šestinedělí. Porodnické násilí je dlouholetý problém, který byl v minulých letech pojmenován například Výborem pro odstranění diskriminace žen (CEDAW), zvláštní zpravodajkou OSN k násilí na ženách a nedávno ho jako existující problém v českých porodnicích zmínil i Úřad vlády ve své nejnovější Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

Letní školy

V roce 2022 a 2023 proběhnou dvě letní školy určené pro vysokoškolské studenty a studentky. Půjde o multidisciplinární letní školy, proto budou určeny zájemcům z různých oborů (právo, medicína, psychologie a další).

Vzdělávání

V rámci projektu připravíme vzdělávací semináře pro zdravotníky, a to ve třech vzájemně souvisejících oblastech: právo, psychologie a komunikace a péče založená na důkazech. Semináře budou probíhat ve dvou formách; zaprvé půjde o osobní interaktivní semináře a zadruhé natočíme on-line vzdělávací moduly se stejným obsahem. Semináře připraví experti a expertky na daná témata.

Leták ke stažení –  Rozvoj znalostí a dovedností užitečných v porodnické praxi


Projekt "VYPOŘÁDEJME SE S PORODNICKÝM NÁSILÍM" byl podpořen prostřednictvím Norských fondů. Děkujeme!

    Liga lidských práv

    Burešova 6, 602 00 Brno

    anna.stefanidesova@llp.cz